Základné pravidlá správnej aplikácie fototerapie biolampou Biostimul

Fototerapiu začíname aplikovať na čistú ničím nekrytú pokožku. K umytiu pokožky postačuje mydlo alebo iný čistiaci prostriedok, z tváre je treba odstrániť make – up. Pokiaľ by sme tak neurobili mohlo by prísť ku zvýšenému odrazu svetla od pokožky a tým ku zníženiu účinnosti terapie.

 1. Svetelný kužeľ by mal priamo dopadať vždy čo najviac kolmo na suchú a čistú pokožku miesta, ktoré ošetrujeme. vhodné je dodržovať doporučenú aplikačnú vzdialenosť 1,5 – 2,0 cm, pokiaľ chceme zachovať maximálnu hĺbku prieniku. Ak pokladáme aplikačnú plochu biolampy priamo na pokožku dochádza ku zníženiu prieniku svetla, čo je spôsobené prirodzeným zvlhčením pokožky (hydratáciou), čím sa pod plochou vytvára vodný film, ktorý potom bráni ideálnemu preniku svetla. Druhým dôvodom pre dodržanie distančnej vzdialenosti sú i hygienické pravidlá (zamedzenie znečistenia aplikačnej plochy a tým možné rozšírenie problému i na iné časti tela alebo iného užívateľa).
 2. V prípade aplikácie na oblasť pokožky krytú vlasmi je dôležité, čo najviac umožniť priame pôsobenie svetla, lebo vlasy veľmi dobre odrážajú svetelné lúče (vhodné je postupne vlasy rozčesávať).
 3. Celkové dávky polarizovaného svetla sú závislé na type tkaniva, indikovaných problémoch, individuálnej reakcii na fototerapiu a ďalších faktoroch. Všeobecne sa v rámci chronických obtiaží alebo degeneratívnych onemocneniach (ako artróza) doporučuje voliť nižšie dávky (tzn. 2 – 3 aplikácie denne s maximálnou dĺžkou 15 minút). U akútnych prípadoch (čerstvých rán atď.) skôr voliť väčší počet aplikácii s dlhšou aplikačnou dobou (4 – 5 aplikácii s dĺžkou 20 – 30 minút). Zo skúseností platí zásada, že u mladšieho organizmu je spontánna odozva organizmu na fototerapiu vyššia a preto je možné voliť kratšiu aplikačnú dobu (o 1/3 až 1/2), u starších pacientov je treba dĺžku aplikácie úmerne predĺžiť.
 4. Fototerapia je metóda, ktorá sa nedá predávkovať, ale v rámci dosiahnutia optimálneho účinku postačuje pokiaľ sa dodržujú doporučené počty i dĺžka aplikácii pre jednotlivé indikácie. Samozrejme je treba brať do úvahy i individuálne potreby jednotlivých užívateľov, ale vezmite v úvahu, že použitie 10 terapeutických jednotiek každé tri hodiny denne, v prípade chronických problémov (ako je artróza apod.), neprinesie žiadne podstatnejšie rozdiely alebo rýchlejší efekt, než pokiaľ použijete len tri aplikácie denne s 6 hodinovou prestávkou.

Kontraindikácia-nevhodnosť aplikácie

Každá liečebná metóda, má svoje určité obmedzenia, ktoré je potrebné vždy rešpektovať. Súborne sú vždy uvádzané v návodoch pod názvom – kontraindikácie.

Fototerapia patrí k terapeutickým metódam, ktoré majú veľmi malý okruh týchto obmedzení a i tie patria medzi tzv. relatívne – teda také, ktoré nezakazujú použitie, ale len vymedzujú oblasti kde nie je vhodné aplikáciu prevádzať. Rešpektujte preto tieto odporučenia v prípade týchto obmedzení.

 1. Onkológia – v prípade nádorového onemocnenia nie je vhodné používať fototerapiu na oblasť kde je tento problém lokalizovaný. K prípadnému ošetreniu pooperačných jaziev po malígnych nádoroch je vhodné použiť fototerapiu až 6 mesiacov od ukončenia chemoterapie. Inak nie sú pacienti s týmito zdravotnými problémami v používaní obmedzení.
 2. Epilepsia - u pacientov s týmto ochorením nie je vhodné prevádzať aplikácie v oblasti krku a hlavy a pokiaľ možno u nich čo najmenej používať pulzný režim. Inak môžu fototerapiu bez problémov používať.
 3. Priamy osvit očnej sietnice – v prípade biolampy Biostimul nie je nutné používať ochranné pomôcky (okuliare alebo iné špeciálne kryty na oči), pre zamedzenie prieniku svetla priamo na sietnicu postačia zatvorené oči. V žiadnom prípade nemôže prísť k poškodeniu zraku, ale priama aplikácia nie je pre užívateľa vôbec príjemná.
 4. Hyperfunkcia (zvýšená funkcia) štítnej žľazy – jedná sa o špecifický prípad onemocnenia a pacienti by nemali fototerapiu používať v oblasti krku. S tým súvisí i zákaz ošetrenia jazvy po operačnom zákroku štítnej žľazy prv než 6 mesiacov od zákroku. Inak sú opäť u týchto pacientov aplikácie na iné oblasti absolútne bez problémov.
 5. Priama aplikácia na akútny zdroj infekcie alebo na opúzdrené ložisko hnisu (absces) pokiaľ nie je pred tým sterilizovaný (otvorený a vyčistený) a pokiaľ nie sú nasadené antibiotika, pretože by mohlo prísť k jeho aktivácii a tým k možným zdravotným komplikáciám (ako je v lepších prípadoch celkové predlženie liečby.
 6. Horúčkovité stavy – v prípade horúčky (telesná teplota nad 37,5ť°C) je vhodné počkať s aplikáciou až na zníženie teploty. Hlavne preto, že by mohlo prísť ku zníženiu reakcie organizmu na fototerapiu.

Obávať sa naopak nemusíte:

 1. Pri použití fototerapie v oblasti pohlavných orgánov. Nebol nikdy pozorovaný žiadny negatívny vplyv neinvazívnej fototerapie na tieto orgány.
 2. U osôb s kardiostimulátorom. Podľa posledných dostupných informácii sa v žiadnom prípade nie je treba obávať negatívnych reakcií. Predchádzajúce odkazy v odbornej literatúre poukazovali na možne nebezpečie, ale boli to mylné údaje, ktoré stále časť odbornej verejnosti zo zotrvačnosti rozširuje.
 3. U pacientov s telovými implantátmi či už kovového (napr. totálne endoprotézy) nebo iného charakteru (napr. plasty, silikónové náhrady apod.).
 4. U detí v oblasti rastových chrupaviek. Ďalšia z povesti, ktoré boli vyvrátené štúdiami anglických lekárov, ktorí poukázali, že obava z poškodenia detských chrupaviek je neopodstatnená.