Biologický účinok polarizovaného svetla na živý organizmus

Účinok

Pri dopade polarizovaného svetla na tkanivo, sa malá časť svetelných lúčov odrazí (asi 4%) a zbytok prejde do tkaniva, kde dochádza k jeho rozptylu a absorpcii.

Rozptyl a odraz od niektorých zložiek tkaniva ovplyvňuje priestorové šírenie svetelnej energie i možnosť jej absorpcie v určitom objeme tkaniva.

Absorpcia svetla (pohlcovanie energie) tkanivom je konečným a najvýznamnejším procesom, bez ktorého by nemohla vzniknúť fotochemická reakcia (chemická premena vyvolaná pôsobením absorpcie svetla). Absorbovaná svetelná energie dodáva aktivačnú energiu pre chemické reakcie (prevažne v bunkových procesoch), ktorých dôsledkom je odpoveď organizmu. Špecificky potom pôsobí na bunečné membrány, posilňuje bunečný metabolizmus (latkovú výmenu) a významne tak urýchľuje regeneračné schopnosti a hojivé procesy. Znižuje vnímanie bolesti a potlačuje zápalové pochody v tkanivách. Ďalším efektom je utlmenie tvorby látok sprevádzajúcich chorobné stavy a v neposlednom rade i priame pôsobenie svetla na kožu.

Stimulačné polarizované svetlo biolámp má schopnosť cieleného prieniku do hlbších štruktúr. Hĺbka prieniku svetelnej energie a jej schopnosť sa tkanivami šíriť, závisí tiež od fyzikálnych parametrov zaručujúcich účinnosť fototerapie. Veľa závisí tiež na čistote pokožky a charaktere konkrétneho ožarovaného tkaniva, jeho hustoty, pigmentácii, množstva podkožného tuku atď.

Svetelná energia, ktorá je postupne pohlcovaná tkanivom ktorým preniká, vyvoláva efekty, ktoré sú z liečebného hľadiska veľmi významné, patrí k nim:

  • Zvýšenie energie, sily a vytrvalosti
  • Zvýšená saturácia (naviazanie) a transport kyslíka krvou
  • Spomalenie dychovej frekvencie
  • Spomalenie pulzovej frekvencie
  • Zníženie krvného tlaku
  • Zníženie glykémie
  • Zníženie laktátu v krvi po telesnej záťaži
  • Zvýšená odolnosť voči stresu