Fotografie liečby - Psoriáza – Lupienka

Psoriáza – Lupienka
stav pred začatím
liečby prístrojom Biostimul
Psoriáza – Lupienka
stav po 21 dňoch liečby
prístrojom Biostimul
Psoriáza – Lupienka
stav po 35 dňoch liečby
prístrojom Biostimul
Psoriáza – Lupienka
stav po 56 dňoch liečby
prístrojom Biostimul

Psoriáza – Lupienka
stav po 84 dňoch liečby
prístrojom Biostimul