Fotografie liečby - Diabetická noha

Diabetická noha
stav pred začatím liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
stav pred začatím liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
stav pred začatím liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
18. deň liečby
prístrojom Biostimul

Diabetická noha
18. deň liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
18. deň liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
38. deň liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
79. deň liečby
prístrojom Biostimul

Diabetická noha
79. deň liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
79. deň liečby
prístrojom Biostimul
Diabetická noha
79. deň liečby
prístrojom Biostimul