Fotografie liečby - Bercove vredy (Vredy predkolenia)

Bercove vredy (Vredy predkolenia)
stav pred začatím
liečby prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
52. deň liečby
prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
69. deň liečby
prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
90. deň liečby
prístrojom Biostimul

Bercove vredy (Vredy predkolenia)
110. deň liečby
prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
zhojené defekty

Bercove vredy (Vredy predkolenia)
stav pred začatím
liečby prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
52. deň liečby
prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
62. deň liečby
prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
69. deň liečby
prístrojom Biostimul

Bercove vredy (Vredy predkolenia)
90. deň liečby
prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
110. deň liečby
prístrojom Biostimul
Bercove vredy (Vredy predkolenia)
zhojené defekty