Fotografie liečby - Jazva po amputácii u diabetického pacienta

Jazva po amputácii u diabetického pacienta
stav pred začatím
liečby prístrojom Biostimul
Jazva po amputácii u diabetického pacienta
stav po 10 dňoch liečby
prístrojom Biostimul.jpg