Oblasti použitia fototerapie

Najprirodzenejšími oblasťami pre terapeutické použitie polarizovaného svetla boli zo začiatku najmä dermatológia (kožná medicína), ortopédia, stomatológia, rehabilitačná a športová medicína a tiež kozmetika. Dnes sa rozsah možných použití rozšíril i do ďalších oborov medicíny, ako chirurgia, gynekológia, pediatria a všeobecná medicína. Získané výsledky potvrdzujú, že tato terapia prináša požadovaný efekt a je prostriedkom k liečbe, rehabilitácii i prevencii množstva ochorení.