Fotografie liečby - Popálenia

Popálenia
stav pred začatím
liečby prístrojom Biostimul
Popálenia
14. deň liečby
prístrojom Biostimul
Popálenia
44. deň liečby
prístrojom Biostimul