Výhody použitia fototerapie

  • široké pole indikačných okruhov s vysokým účinkom
  • žiadne vedľajšie účinky
  • minimálny okruh kontraindikácii
  • možnosť kombinácie fototerapie s klasickými i inými liečebnými metódami
  • bezkontaktná a sterilná aplikácia
  • dostupnosť fototerapie pre každého (bez rozdielu veku)
  • možnosť ošetrenia v domácom prostredí – pohodlne, rýchle a lacno